Masowiec na holu w Gdyni - 5. odcinek 2. sezonu "Portów"

W 5. odcinku "Portów 2" trafiamy do Gdyni. Na Nabrzeżu Szwedzkim towarzyszymy ekipie holującej na otwarte wody gigantyczny masowiec.

Masowiec ANANGEL SKY wypływa z portu w Gdynii do Indii. Mierzący 250 metrów długości i 43 metry szerokości statek nie może wypłynąć z portu sam - manewrowanie tak wielką jednostką w przestrzeni portu byłoby niebezpieczne. Zadanie spoczywa na pilotach 3 holowników, których każdy ruch ze statku koordynuje pilot kpt. ż. w. Jerzy Kaczmarek.
Koordynujący akcję kapitan musi wziąć pod uwagę moc udostępnionych do wykonania zadania holowników. Operacja wymaga precyzji i dobrego zaplanowania.
Premiera 5. odcinka "Portów 2" w poniedziałek 10 czerwca o 21:00 w Discovery Channel.
Holowniki na pozycjach | "Porty 2"
Holowniki na pozycjach | "Porty 2"